Home » Regnskap » T » Total produksjonskapital

Total produksjonskapital

Kassebeholdning, bankinnskudd, postgiro, varedebitorer, andre fordringer, lagre, varige produksjonsmidler.