Home » Regnskap » T » Tollunion

Tollunion

Sammenslutning av land som avskaffer toll og visse handelsrestriksjoner seg imellom. Samtidig samordnes tollen til felles nivå overfor andre land.