Home » Regnskap » T » Tollpass

Tollpass

Det samme som utklareringsbevis.

Bevis utstedt av tollvesenet for et skip. Går ut på at ingen ubetalte avgifter påhviler skipet.