Home » Regnskap » T » Toll-lager

Toll-lager

Lager av importerte varer under tollvesenets kontroll, når det først blir betalt toll ved uttak av varene til innelands bruk. Det er to slags toll-lager:

kredittopplag hvor tollen for uttatte varer betales på etterskudd, transittopplag hvor varene ligger tollfritt til de igjen blir utført, også tollfritt.