Home » Regnskap » T » Toll

Toll

Avgift til staten som importører må betale for importerte varer. Toll kan være fiskaltoll eller beskyttelsestoll. Beregningsgrunnlaget for toll kan være verdi, vekt eller enheter.

Les mer om toll på Tollvesenets hjemmesider.

Nærmere forklart. Direkte skatt, skatt som blir fordelt på samfunnsmedlemmene ved en utskrivning som normalt er ment å gi uttrykk for den enkeltes betalingsevne. Inntektsskatt er en direkte skatt.

Det motsatte er indirekte skatter, som toll, forbruks- og omsetningsavgifter. De viktigste av disse blir umiddelbart innkalkulert i vareprisen, og de blir dermed dekket av andre enn de som blir oppkrevet skatten av staten.

Referanse: Store Norske Leksikon