Home » Regnskap » T » Tilvirkning

Tilvirkning

Selve omformingen av råstoffer tilhalvfabrikater og/ eller ferdigvarer, respektivt av halvfabrikater tilferdigvarer. Del av produksjon.