Home » Regnskap » T » Tilordningsprinsipp

Tilordningsprinsipp

Prinsipp som legges til grunn ved fordeling av anskaffelseskost. Hovedregelen er at anskaffelseskost skal tilordnes spesifikt, jf. regnskaloven § 5-5. Dersom dette ikke er pratisk mulig eller hensiktsmessig, kan anskaffelseskost tilordnes ved bruk av ulike tilordningsmetoder, for eksempel FIFO-metoden og gjennomsnittsmetoden.