Home » Regnskap » T » Tilleggskalkyle

Tilleggskalkyle

En kalkyle der de direkte kostnadene blir ført på produktene. Indirekte produktkostnader, som ikke kan føres direkte på produktene, blir samlet på kostnadssteder og fordelt på produktene etter tilleggssatser for hvert kostnadssted.