Home » Regnskap » T » Tilleggsavgift

Tilleggsavgift

Avgift som beregnes hvis lovene om merverdiavgift eller investeringsavgift er overtrådt og avgift enten har blitt eller kunne ha blitt unndratt. Det kan også ilegges tilleggsavgift hvis reglene for arbeidsgiveravgift er overtrådt.