Home » Regnskap » T » Tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel

Har i det frie og åpne marked en prisregulerende innflytelse.