Home » Regnskap » T » Tapsminimering

Tapsminimering

Valg at det alternativ som i en gitt situasjon gir det minste tap.