Home » Regnskap » T » Tapskunde

Tapskunde

Kunde som generelt foretar så små/ urasjonelle innkjøp at kostnadene for ekspediering, fakturering osv. overstiger avansen ved salget.