Home » Regnskap » T » Tap ved verdifall

Tap ved verdifall

Det beløp bokført verdi overstiger virkelig verdi.