Home » Regnskap » T » Tap på fordringer

Tap på fordringer

Består av konstantert tap, endring i forventet tap redusert for innkommet på tidligere nedskrevne fordringer. Inngår i posten annen driftskostnad i et resultatregnskap.