Home » Regnskap » T » Tap

Tap

Når kostnadene for en enkelt transaksjon (se tapsordre) eller for en driftsperiode er større enn inntektene, fremkommer et negativt resultat (tap), som fører til at egenkapitalen reduseres.