Home » Regnskap » T » Tantieme

Tantieme

Andel av et foretaks nettooverskudd til ledelse og/ eller andre ansatte. Ofte beregnet i prosent av nettooverskuddet.