Home » Regnskap » T » Taktiske/ tekniske beslutninger

Taktiske/ tekniske beslutninger

Omfatter beslutninger vedrørende planer, budsjetter, lager, transport, priser, produktutvikling, produkttilpassing, salgsinnsats. Tas av mellomledelse. Se også markedspolitiske beslutninger.