Home » Regnskap » T » T-konto

T-konto

I regnskapet har hver eiendel, egenkapital, gjeld og resultatpost sin konto. Oppstillingen av kontoen ser ut som bokstaven T og kalles derfor ofte T-konto. En konto kan illustreres slik:

Navnet på kontoen angis her Venstresiden av en konto er debet Høyresiden av en konto er kredit