Home » Regnskap » S » Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Summen av eiendelene minus rentefri gjeld eller summen av rentebærende gjeld og egenkapital i en balanseoppstilling.