Home » Regnskap » S » Syndikat

Syndikat

Mer intimt samarbeid enn kartell, nærmest sammenslutning. De enkelte deltakende bedrifter mister faktisk (ikke formelt) noe av sin selvstendighet, idet ledelsen av syndikatet blir overdratt et selskap som er stiftet med det formål å styre en eller flere av medlemsbedriftenes funksjoner. Se også holdingsselskap.