Home » Regnskap » S » Superprofitt

Superprofitt

Den del av en bedrifts avkastning som anses å være høyere enn normalt for bransjen. Superprofitt er basis for beregning av goodwill ved salg av en bedrift. Kan også angis som nettooverskudd minus normal rente av egenkapital.

Superprofitt