Home » Regnskap » S » Subjektiv verdi

Subjektiv verdi

Verdien av et gode vurdert ut fra rent personlig grunnlag. Denne verdien kan avvike fra markedsverdien av godet.