Home » Regnskap » S » Subjektiv kjøpsrisiko

Subjektiv kjøpsrisiko

Den grad av risiko som kjøper – på rent personlig grunnlag – mener at kjøpet er forbundet med.