Home » Regnskap » S » Stykkostnad

Stykkostnad

Gjennomsnittlig produksjonskostnad per produsertenhet. Oppdeling: faste stykkostnader og variable stykkostnader.