Home » Regnskap » S » Strømningsanalyse

Strømningsanalyse

Oppstilling over anvendelse og anskaffelse av finansielle midler i en periode. Beskriver ofte endringen i arbeidskapital og/eller endringen i likviditetsbeholdning.