Home » Regnskap » S » Strategi

Strategi

Innen markedsføring ofte en betegnelse for en bedrifts samlede plan for sin markedsføring på lengre sikt, tatt i betraktning det som kan skje på markedet med hensyn til f.eks. mottrekk fra konkurrenter, videreforhandlere osv.