Home » Regnskap » S » Største overskudd

Største overskudd

Ved prisfast tilpasning: ved den produksjonsmengde hvor grensekostnadskurven skjærer enhetspriskurven i et diagram.

Ved prisvariabel tilpasning: ved den produksjonsmengden hvor grensekostnadskurven skjærer grenseinntektskurven i et diagram.