Home » Regnskap » S » Stiftelse av aksjeselskap

Stiftelse av aksjeselskap

Kan skje ved simultanstiftelse eller ved suksessiv stiftelse. Simultanstiftelse: skjer på et møte av deltakerene, når det ikke er flere enn 20 deltakere. Aksjene blir ikke utbudt til publikum.

Susessiv stiftelse: er basertpå tegningsinnbydelse til publikum. Dette er lovens prinsipale stiftelsesmåte. Se for øvrig Lov om aksjeselskap av 1976.