Home » Regnskap » S » Status

Status

Systematisk ordnet oversikt over eiendeler og gjeld på et bestemt tidspunkt. Eiendelene ordnes etter omløpsmidler og anleggsmidler (materielle eiendeler) samt immaterielle eiendeler. Omløpsmidlene ordnes igjen etter mest likvide og mindre likvide.

Gjelden ordnes etter fremmedkapital og egenkapital. Fremmedkapital ordnes igjen etter kortsiktig og langsiktig fremmedkapital. Aktivasiden og passivasiden bør ordnes likt med hensyn til likviditetsgrad, respektivt forfallstid.