Home » Regnskap » S » Statistisk behovselastisitet

Statistisk behovselastisitet

Tilpasning av kjøpernes forskjellige kjøpekraft til deres behov på et bestemt tidspunkt.