Home » Regnskap » S » ng

ng

Statistisk balansevurderi

Formuesbalanse. Går ut på å få frem formuesstillingen på et bestemt tidspunkt. Se også dynamsik og organisk balansevurdering.