Home » Regnskap » S » Standardselvkost

Standardselvkost

Selvkost basert på standard direkte kostnader og indirekte standardkostnader som svarer til normal beskjeftigelse i bedriftens forskjellige avdelinger.