Home » Regnskap » S » Standardkostnader

Standardkostnader

I prinsippet er dette idealkostnadene basert på standardkalkylen. Standard direkte material er lik standard pris multiplisert med standard mengde.

Standard direkte lønn er lik standard lønnsats multiplisert med standard tid. Indirekte kostnader blir f.eks beregnet ved hjelp av prosentsatser med f.eks standard direkte material eller standard direkte lønn som beregningsgrunnlag, eller beregnet ved hjelp av timesatser o.l som anslag for periodens indirekte kostnader.

I selvkostkalkylen beregnes standard indirekte variable og standard indirekte faste, i bidragskalkylen beregnes kun standard indirekte variable kostnader.