Home » Regnskap » S » Standardkalkulasjon

Standardkalkulasjon

Kalkyle eller internregnskapsrapportering som tar sikte på å kartlegge sammenhengen mellom kostnader, kostnadssteder (avdelinger) og kostnadsbærer dvs. varer el. tjenester(gjerne også inntekter og varer/tjenester). Basert på standarder for priser, mengder, lønnssatser, tider osv. for å beregne anslag for såvel indirekte som direkte kostnader.