Home » Regnskap » S » Sprangvise faste kostnader

Sprangvise faste kostnader

Også kalt halvfast kostnad. En bedrift i ekspansjon vil etter at nåværende kapasitet er fullt utnyttet, få et sprang i kostnadene på grunn av økte investeringer i f.eks. maskiner og lager, samt eventuelt nyansettelser. Disse kostnadene er svært ofte irrevesible på kort sikt; derfør bæør enhver ekspansjonsbeslutning være nøye utredet.