Home » Regnskap » S » Spesialvarer

Spesialvarer

Forbruks-/ konsumentvare som kjøpes forholdsvis sjelden, med uregelmessige mellomrom, gjerne etter nøye overveielser, men uten sørlig vekt på sammenligning med alternativer. Se også kapitalvare.