Home » Regnskap » S » Sosiale kostnader

Sosiale kostnader

Kostnader somen bedrift i henhold til lovpåbud, avtale eller sedvane yter for de ansattes velferd i ansettelsestiden og/eller etter dennes opphør.