Home » Regnskap » S » Sortiment

Sortiment

Det utvalg av varer og tjenester som tilbys. Sortimentkan være: produksjons/ råstoff- orientert, produksjonsapparat-orientert, etterspørsel/ markeds/ forbrukerorientert, tilbuds( leverandør-orientert.