Home » Regnskap » S » Solvens

Solvens

Persons eller bedrifts evne til å overholde sine betalingsforpliktelser.