Home » Regnskap » S » Soliditet

Soliditet

Virksomhetens evne til å dekke tap, eller virksomhetens kredittverdighet. Belyser forholdet mellom egenkapital og den total investerte kapital.

Soliditet

Nøkkeltall for soliditet kan være:

Egenkapitalprosenten – det vil si egenkapital/ totalkapital bør minst være 30 %. Gjeldsgrad – gjeld/ egenkapital Rentedekningsgrad – resultat før ektraordinære poster + finansinntekter/ finanskostnader. Denne faktoren bør være større enn 3.