Home » Regnskap » S » Solgte varers merkost

Solgte varers merkost

Det samme som sum variable kostnader.