Home » Regnskap » S » Skjult reserve

Skjult reserve

En reserve som ikke vises i status. En skjult reserve er en undervurdering av et aktivum eller en overvurdering av et passivum. Det er særlig varebeholdninger som er gjenstand for undervurderinger, og som derved avgir skjulte reserver. Slike skjulte reserver er tillatt når undervurderingen/ overvurderingen er basert på sunn forretningsmessig bokførsel. Det motsatte av åpen reserve.