Home » Regnskap » S » Skjult likviditetsreserver

Skjult likviditetsreserver

Differansen mellom bevilget kassakreditt og brukt kassakreditt.