Home » Regnskap » S » Skjermede næringer

Skjermede næringer

Næringer hvor produksjonen selges innelands uten konkurranse fra utenlandske tilbydere.