Home » Regnskap » S » Skatteregnskap

Skatteregnskap

Regnskapsrapportering som har som hovedformål å beregne korrekt skatt; tar utgangspunkt i finansregnskapet.