Home » Regnskap » S » Skatteoppgjør

Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du skal betale, hvor mye skatt du er blitt trukket for eller har betalt inn, og tilgodebeløp eller restskatt. Skatteoppgjøret viser også hvilken inntekt og formue du er liknet for, skatteklasse og opptjent pensjonspoeng.