Home » Regnskap » S » Skattemessig avskriving

Skattemessig avskriving

En planmessig fordeling av et anleggsmiddels verdiforringelse over flere regnskapsperioder i skatteregnskapet.