Home » Regnskap » S » Skattefunn

Skattefunn

SkatteFUNN er en finansieringsordning som skal motivere norske bedrifter til å forske og utvikle.

Prosjektet må være målrettet og avgrenset. Det må være mulig å skille fra bedriftens normale virksomhet og drift, og må fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter eller benytte eksisterende kunnskap eller ferdigheter på nye måter eller nye områder, i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Prosjektet må være til nytte for bedriften.

Bedrifter som er skattepliktig til Norge kan søke om skattefradrag for sine kostnader til forskning og utvikling. Er bedriften ikke i skatteposisjon, får bedriften fradraget utbetalt som et kontant tilskudd ved skatteoppgjøret.

Små og mellomstore bedrifter kan få 20% av prosjektkostnadene som skattefradrag mens store bedrifter kan få 18%. Fradragsrammen er 20 millioner kroner ved egenutført FoU og/eller FoU-kjøp fra FoU-miljøer som ikke er på SkatteFUNNs godkjenteliste. Ved kjøp av tjenester fro godkjent FoU-institusjon, øker rammen til 40 millioner kroner.

Skattefunn er for bedrifter i alle størrelser, næringer og selskapsformer, som er skattepliktig til Norge.

Skattefunn kan søkes hele året, men søknader før 1. september garanteres ferdigbehandlet før utgangen av samme år.

Ler mer på www.skattefunn.no