Home » Regnskap » S » Skattefond

Skattefond

Avsetning for skatt(er)

Selskaper med økonomisk formål må avsette et beløp til et skattefond som svarer til forventet skatt for det avsluttede regnskapsår før det kan deles ut utbytte. Aksjeselskaper må bokføre skyldig skatt pluss et beløp som svarer til skatt som vil bli utlignet ved første ligning etterregnskapsårets slutt som gjeld i balansen.