Home » Regnskap » S » Skalautbytte

Skalautbytte

Økningen i produktmengde som følge av at bruken av alle innsatsfaktorer økes med samme prosent. Tre muligheter: Avtagende skalautbytte vil si at produksjonen øker prosentvis mindre enn økningen i innsatsfaktorene, konstant skalautbytte vil si at produksjonen øker i takt med økningen i innsatsfaktorene, og tiltagende skalautbytte vil si at produksjonen øker prosentvis mer enn økningen i innsatsfaktorene.

Nærmere forklart. Det mest perfekte i enhver produksjon er at etterhvert som antall produserte enheter øker, vil kostnadene for å produsere disse enhetene øke i samme takt.

Men se for deg en maskin som produserer 100 enheter på full kapasitet. Kostnadene for å produsere 1-10 enheter er store, mens kostnadene for å produsere 90 – 100 enheter er likeledes små. Så det maskimale skaleutbytte i dette tilfellet ville være å produsere mellom 90 og 100 enheter, altså tilnærmet full kapasitet.

Dersom en velger å øke produksjonskapasiteten med å kjøpe inn en ny maskin i tillegg til den gamle, vil total produksjonskapasitet øke til 200 enheter ved full produksjon.

Men da blir også forholdet på de varable kostnadene beregnet ut fra full produksjon på 200 enheter.

La oss si at hver maskin koster 10 000 kroner i innkjøp. Da vil vi få følgende tabell.

Maskin 1 Maskin 2 Antall Pris pr. enhet Antall Pris pr. enhet 10 10 000 / 10 = 1 000 10 20 000 / 10 = 2 000 20 10 000 / 20 = 500 20 20 000 / 20 = 1 000 30 10 000 / 30 = 333 20 20 000 / 30 = 666 40 10 000 / 40 = 250 40 20 000 / 40 = 500 50 10 000 / 50 = 200 50 20 000 / 50 = 400 60 10 000 / 60 = 166 60 20 000 / 60 = 332 70 10 000 / 70 = 142 70 20 000 / 70 = 284 80 10 000 / 80 = 125 80 20 000 / 80 = 250 90 10 000 / 90 = 111 90 20 000 / 90 = 222 100 10 000 / 100 = 100 100 20 000 / 100 = 200

Så mens pris for 100 enheter er kr. 100 per enhet, vil prisen for 110 enheter være 2 000 kroner per enhet.